Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 178-НС
София, 13.10.2014

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на членове на РИК 24 във връзка с Решение № 1329-НС/12.10.2014 г. на ЦИК

Във връзка с писмо изх.№ 320 от 11.10.2014г.  на РИК 24, вх.№ НС-14-12 от 11.10.2014 г. на Централната избирателна комисия за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители, за  изваждане на избирателни списъци на секции № 244601001 и № 244601026, район „Средец"  с цел предаването им на ГД „ГРАО" за проверка по реда на Решение № 1138-НС от 30.09. 2014 г .на ЦИК., и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 27 ИК и Решение № 1329-НС/12.10.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София (РИК 24)

 

РЕШИ:

 

Определя и упълномощава Евгений Кирилов Пепелянков и Ясен Георгиев Стоев-членове на РИК 24 за следното:

-  да присъстват при отваряне на помещението, определено за съхранение на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 05.10 2014 г.  с цел отваряне на торби с бюлетини, изборни книжа и материали за изваждане на избирателни списъци на секции  № 244601001 и № 244601026, район „Средец" ;

- да получат от определените със заповед на кмета длъжностни лица за отваряне на помещението избирателни списъци на секции  № 244601001 и № 244601026, район „Средец" и да предадат същите на ГД „ГРАО" за проверка;

- да подписват протоколи за действията по-горе,  за които са определени и упълномощени.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Благомира Андонова

СЕКРЕТАР:
Диляна Иванова

* Публикувано на 14.10.2014 в 11:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол