Начало » РИК

РИК

02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София насрочва заседание за 02.10.2014г. от 17.00ч.


01.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София насрочва заседание за 01.10.2014г. от 17.00ч.
27.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Определени са секции на първи етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в сгради с повече от един етаж или със секции на горен етаж, за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 05.10.2014 г., както следва:

№  на район Район Секция Адрес на секцията
1 Средец 244601 006 Стая № 30, eт.1, 127 СОУ, гр. София, ул. „Парчевич" 43
244601 017 Стая № 23, ет.1 на 9 ФЕГ, гр. София, бул. „П. Евтимий" 35
244601 023 Стая 8,  СОУ, гр. София, ул. „Шишман" 1
244601 025 Физкултурен салон на 6 СОУ, гр. София, ул. 6-ти септември 16
244601 031 Стая № 103 на ет.1 на 38 ОУ, гр. София,  ул. Шипка 40
244601 040 Стая № 104 на ет.1 на 12 СОУ , гр. София, ул. „Цар Иван Асен II"  72
244601 045 гр. София, ул. „Шишман"  28
3 Възраждане 244603 001 91 НЕГ, гр. София, ул. „Позитано" № 26
244603 011 18 СОУ, гр. София, ул. „Пиротска" № 68 
244603 012 32 ОУ, гр. София, бул. „Христо Ботев" № 63
244603 016 46 СОУ, гр. София, бул. „Христо Ботев" № 109
244603 054 136 ОУ, гр. София, ул."Димитър Петков" № 116
244603 058 67 ОУ, гр. София, ул."Гюешево" № 63
4 Оборище 244604 004 СПГТ, гр. София, бул. Сливница 182
244604 025 СМГ, гр .София, ул. Искър 61
244604 037 Музикално училище, гр. София, ул. „Оборище" № 17
244604 038 Музикална академия, гр. София, бул. Евлоги Георгиев № 94
244604 039 129 ОУ, гр. София, ул. Султан тепе 1
5 Сердика 244605 001 48 СОУ, гр. София,  ул. Клокотница 21, ет.1
244605 009 Читалище "Цар Борис III" , гр. София, ул. Клокотница 29,ет.1
244605 024 14 СОУ "Асен Златаров", гр. София,  ул."Ген. Чернаев" № 8, ет.1
244605 032 100 ОУ "Найден Геров", гр. София,, ул.М.Д Христов" №5
244605 037 Читалище "Искра" ,гр. София,  ул. Първа българска армия 67, ет.1
244605 040 58 ОУ „Сергей Румянцев", гр. София,  ул. Железопътна 65,ет.1
244605 052 59 СОУ „Васил Левски", гр. София,  ул." Кестен" № 1, ет.1
244605 055 29 СОУ ‘Кузман Шапкарев", гр. София, ул. Г.С. Раковски № 20,ет.1
244605 059 60 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", кв. Бенковци, ул. Наука № 2, ет.1
6 Подуяне 244606 006 49 ОУ, гр.София, ул. Константин Фотинов 4, стоя 115 /с асансьор/
244606 015 44 СОУ, гр. София,  ул. „Плакалница" № 45, физкултурен салон
244606 022 143 СОУ , гр. София, ул. „Тодорини кукли" № 9, физкултурен салон,
244606 029 42 ОУ, гр. София,  ул. Ген. Липранди № 5, 101 стая, ет.1
244606 056 130 СОУ, гр. София, ул. Константин Фотинов №  118, стая 15, ет.1
244606 076 Център за превенция, гр.София, жк Левски-Г бл.9, партер
244606 080 95-то СОУ, ул.Ангел Войвода 66
7 Слатина 244607 003 31 СУЧЕМ, гр.София,ул." Гео Милев' № 2
244607 011 138 СОУ, гр.софия, ул. Алфред Нобел № 3
244607 029 ДЕО-ИЧС (бившо общежитие "Акадфемик"), гр.София, ул. Коста Лулчев № 27
244607 048 109 ОУ, гр.София,  ул. Слатинска № 24А
244607 072 94 СОУ, гр. София, кв. Хр. Ботев ул. "511-та" № 22
244607 078 148 ОУ, гр.София, ул. Слатинска № 35
244607 081 23 СОУ,  гр.София, бул. Ситняково № 21
14 Искър 244614 001 108СОУ-, гр.София, ж.к.Дружба 1, ул.5038
244614 011 89-то училище, гр.София, ж.к.Дружба,
244614 021 69-то училище, гр.София, ж.к Дружба, рампа
244614 031 4-то училище, гр.София, ж.к Дружба, ул. Тирана 12-подемно съоръжение
244614 043 68 СОУ "Никола Обрешков" гр. София, ж.кДружба2
244614 056 150 ОУ "Цар Симеон I" гр.София,ж.кДружба2, ул."Делийски воденици
244614 075 Книжна фабрика, ул"5004"№ 1
244614 076 65 ОУ "Св.св. Кирил и Методий, с.Бусманци, ул.Просвета№ 16
22  Кремиковци 244622 002 85 СОУ, гр. София, кв. Връждебна, ул. "59" № 13
244622 010 162 ОУ, гр. София, кв. Ботунец, ул. Свобода №10
244622 014 156 ОУ, гр.София,  кв. Кремиковци ул. Свежест 1
244622 021 Дом на култура, гр. Бухово, ул. Детелина

 

2. Определени са следните мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

Входната част на сградите, в които се помещават секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, се оборудват чрез изграждане на временни  рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2 към Решение № 842-НС от 04.09.2014 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи за гласуване кабини с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци, съгласно Приложение № 1 към Решение № 842-НС/4.9.2014 г. на ЦИК с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден - 05 октомври 2014 г. ще се реализира от дирекция „Транспорт" в Столична община съгласно Заповед № СО-РД-09-1687 от 24.09.2014 г. на кмета на Столична община.

Предварителни заявки към Звеното за специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването се подават на телефон 02/9041351 и 080020720 (безплатен за гражданите), както следва: на 04.10.2014 г. от 7:00 до 20:30 ч. и на 05.10.2014 г. от 7:00 до 18:30 ч.
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София насрочва заседание за 27.09.2014г. от 12.30ч.
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на обучения на членовете на СИК на територията на 24-ти изборен район, както следва:

Район дата/час Място
Слатина 24.09.2014/18.00ч. Зала Универсиада
Искър 29.09.2014/18.30ч. Дом на културата „Искър",
бул. „Кръстю Пастухов"№23
Оборище 30.09.2014/18.00ч. Дом на културата „Средец"
ул."Кракра" №2А
Средец 29.09.2014/18.00ч. ФНТС в България
ул.„Г.С.Раковски" № 108, ет.2, зала 4
Средец за секции с ЕМГ 02.10.2014/18.00ч. Залата на 
читалище "Славянска беседа", ет. 2,
ул. "Г.С.Раковски" № 127
Кремиковци 30.09.2014/18.00ч. Народно Читалище „Светлина -Кремиковци 1906"
ул."Радивоя" №2
Подуяне 01.10.2014/18.30ч. 49 СОУ „Бенито Хуарес", Актова зала
ул."Константин Фотинов" №4
Сердика 25.09.2014/18.00ч. Синдикален дом на културата на транспортните работници в България
- клон София
бул."Кн.Мария Луиза"№106
Възраждане 29.09.2014/18.00ч. Зала НОИ
бул. „Ал.Стамболийски" №62

 
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София насрочва заседание за 23.09.2014г. от 17.00ч.
18.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София насрочва заседание за 18.09.2014г. от 18.00ч.
11.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София насрочва заседание за 11.09.2014г. от 17.30ч.

 
03.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София уведомява заинтересованите, че жребият за определяне на реда за представяне на партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК в диспутите по БНТ 2 -София в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 ще се проведе на 03.09.2014г. от 18,00 часа в Заседателна зала на районна администрация «Възраждане», на адрес гр.София , бул."Ал.Стамболийски" № 62,ет. 2.

Жребият ще се проведе съобразно процедурата, определена с 734-НС от 19.08.2014г. на ЦИК

 
01.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София насрочва заседание за 02.09.2014г. от 18.00ч.
31.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София насрочва заседание за 01.09.2014г. от 18.00ч.

 
30.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София насрочва заседание за 31.08.2014г. от 18.00ч.
29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София насрочва заседание за 29.08.2014г. от 18.00ч.

 
25.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София насрочва заседание за 26.08.2014г. от 18.00ч.

 
23.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София уведомява заинтересованите, че началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 5.10.2014 г., е 18 август 2014 г., 9:00 ч. на адреса на комисията- гр. София, бул."Ал.Стамболийски" № 62, ет. 2, заседателна зала
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 25 август 2014 г., 17:00 ч.
Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.
 
23.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София започва да приема документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители в Двадесет и четвърти изборен район - София за участие в изборите за насрочени за 05 октомври 2014  от 09.00 часа на  22 август 2014 г.  на адреса на комисията- гр. София, бул."Ал.Стамболийски" № 62, ет. 2, заседателна зала

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 2 септември 2014г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 ч.

На Районната избирателна комисия, едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи съгласно Решение № 697-НС от 14 .08.2014 г. на ЦИК, се представя и технически носител с кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети в електронен вид в EXCEL формат, съгласно Решение№ 771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК.

Образец на EXCEL формат.Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол